Przychodnia NZOZ Bukowa
 
 

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej NR 1 BUKOWA Sp. z o.o. 84-200聽聽 Wejherowo ul. Bukowa 2a.

2. Celem przetwarzania danych jest 艣wiadczenie przez Administratora us艂ug medycznych.

3. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit.h) RODO oraz przepisy polskich ustaw z obszaru prawa medycznego, pozostaj膮cych w zwi膮zku z celami zdrowotnymi przetwarzania, w szczeg贸lno艣ci ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta.

4. Administrator przekazuje dane osobowe pacjent贸w wy艂膮cznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepis贸w prawa lub podmiot贸w, z kt贸rymi zawar艂 umow臋 powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat, licz膮c do ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym dokonano ostatniego wpisu , z wyj膮tkiem:

聽聽 a) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia cia艂a lub zatrucia, kt贸ra jest聽聽聽聽 przechowywana przez okres 30 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym nast膮pi艂 zgon;

聽聽 b) dokumentacji medycznej zawieraj膮cej dane niezb臋dne do monitorowania los贸w krwi i jej sk艂adnik贸w, kt贸ra jest przechowywana przez okres 30lat, licz膮c do ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym dokonano ostatniego wpis;

聽聽 c) zdj臋膰 rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacj膮 medyczn膮 pacjenta,kt贸re s膮 przechowywane przez okres 10 lat, licz膮c do ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym wykonano zdj臋cie;

聽聽 d) skierowa艅 na badania lub zlece艅 lekarza, kt贸re s膮 przechowywane przez okres:

聽聽聽聽聽聽 - 5 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym udzielono 艣wiadczenia zdrowotnego b臋d膮cego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

聽聽聽聽聽聽 - 2 lat, licz膮c od ko艅ca roku kalendarzowego, w kt贸rym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy 艣wiadczenie zdrowotne nie zosta艂o udzielone z powodu niezg艂oszenia si臋 pacjenta w ustalonym terminie, chyba 偶e pacjent odebra艂 skierowanie;

聽聽聽聽聽聽 - dokumentacji medycznej dotycz膮cej dzieci do uko艅czenia 2 roku 偶ycia, kt贸ra jest przechowywana przez okres 22 lat.

6. Osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo dost臋pu do danych, ich sprostowania i uzupe艂nienia.

a. prawo dost臋pu do danych ( art. 15 RODO )

b. prawo do sprostowania i uzupe艂niania danych osobowych ( art. 16 RODO )

c. prawo do usuni臋cia danych ( art. 17 RODO )

d. prawo do 偶膮dania ograniczenia przetwarzania danych ( art. 18 RODO )

e. prawo do przenoszenia danych ( art. 20 RODO )

f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ( art. 21 RODO ).

Cz臋艣膰 uprawnie艅 nie znajduje zastosowania w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO, w tym w szczeg贸lno艣ci wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przes艂ank臋.

7. Osobie, kt贸rej dane dotycz膮 ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w艂a艣ciwego dla ochrony danych osobowych.

8. podanie danych osobowych w rejestracji online jest dobrowolne, za艣 osoba, kt贸rej dane dotycz膮 mo偶e odm贸wi膰 ich podania. Niepodanie danych b臋dzie skutkowa膰 brakiem mo偶liwo艣ci um贸wienia si臋 na wizyt臋 oraz konieczno艣膰 skontaktowania si臋 z Administratorem celem skutecznego um贸wienia wizyty i skorzystania ze 艣wiadcze艅 opieki zdrowotnej.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽